Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „SMYKOWA KOPALNIA” OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU

Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień oraz sprzedaży detalicznej obuwia i innego asortymentu za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem www.smykowakopalnia.pl (zwanego dalej – Sklep), a także spełnia wymagań w zakresie obowiązków informacyjnych nałożonych przez przedsiębiorcę przy umowach zawieranych z konsumentami na odległość, zasad odstępowania przez konsumentów od umowy, zasad zwrotów i kosztów związanych z obrotem towarów a także towarzyszącym im zwrotowi pieniędzy w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827).

I INFORMACJE OGÓLNE, REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY W UMOWACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie, a w szczególności:

   1. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

   2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

   3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

   4. Tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Objaśnienie wyrażeń zawartych w niniejszym Regulaminie:

   1. Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca:

 • osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osobą prawną lub
 • jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

   2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego)

   3. Regulamin - niniejszy regulamin

   4. Sklep - sklep internetowy, działający pod adresem www.smykowakopalnia.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom.

   5. Sprzedawca- REN BUT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000172303,

REGON: 015534336, NIP: 527-24-09-332, tel. 76 87 83 775, e-mail [email protected], kapitał zakładowy: 1 964 500,00 zł

3. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT, obuwie dziecięce 8% VAT. O ile nie wynika to wyraźnie z informacji znajdującej się podczas dokonywania zakupów, cena podana podczas składania zamówienia dotyczy 1

    (słownie: jednej) sztuki produktu, za którą w przypadku obuwia uważa się parę. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, które są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i formy zapłaty.

4. Przedstawione na stronie Sklepu ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, ale stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

  II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO PRZY UMOWACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

  1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.smykowakopalnia.plRealizacja złożonych zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
  2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Serwisu Internetowego poprzez wypełnienia formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.
  3. Dla stron transakcji wiążąca jest cena oraz pozostałe elementy oferty widniejące w sklepie w momencie składania zamówienia, chyba że elementy te mają charakter ewidentnego błędu.
  4. Zamówienia na stronie internetowej są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  5. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00
  6. Zamówienia złożone przez Internet w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail zawierający wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu. Stosownie do art. 21 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) wskazuje się, iż Sprzedający czyni zadość obowiązkowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość poprzez sposób opisany wyżej.
  8. Zamówienia, w których wystąpi konieczność potwierdzenia zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.
  10. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
  11. Zawarte w karcie produkty mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego produktu. Wszystkie pomiary podane w opisie produktów są długościami przybliżonymi i nie stanowią podstawy do przyjęcia reklamacji.
  12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
  13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów.
  14. Zawarte zdjęcia w galerii sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
  15. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze Sklepem pod telefonem (76) 87 83 775 lub poprzez pocztę [email protected].
  16. Sprzedający stosownie do obowiązku wynikającego z art. 12 i art. 14 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta(Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) spełni go poprzez każdorazowy obowiązek zatwierdzenia (akceptacji) przez Kupującego po kliknięciu opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” regulaminu zawierającego przewidziane prawem informacje czyniące zadość obowiązkowi informacyjnemu przedsiębiorcy w umowach zawieranych na odległość. 

   III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienia niepotwierdzone nie będą przyjmowane do realizacji.
  2. Wysyłka towarów dostępnych od ręki następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia (w przypadku skorzystania z płatności on-line lub wysyłki za pobraniem) lub po potwierdzeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym (w przypadku przedpłaty).
  3. Stosownie do art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827), w razie wystąpienia po stronie Sprzedającego ograniczeń dotyczących dostarczania towarów (w tym niedostępności towaru i związanym z tym wydłużeniem realizacji zamówienia), Kupujący będzie o tym powiadomiony bezpośrednio po kliknięciu opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może ono zostać całkowicie usunięte lub tylko jego część, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
  4. Zamówienia płatne przelewem w przypadku braku wpływu na nasze konto w terminie 14 dni będą automatycznie anulowane.
  5. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Polska na koszt zamawiającego.
  6. Koszty dostawy przedstawia odsyłacz do tabeli kosztów: http://www.smykowakopalnia.pl/koszty_wysylki.html
  7. Czas realizacji zamówienia (wysłania paczki) wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia. Przesyłka wysłana firmą kurierską trafia zwykle do adresata w terminie do 2 dni roboczych, lecz nie później niż 5-go dnia roboczego.
  8. Możliwy jest także odbiór osobisty w sklepie firmowym:  REN BUT Sp. z o.o. Złotoryja, ul. Stroma 8 w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w sobotę od godz 9.00 do godz. 12.00 po  wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym umówieniu z handlowcem Sklepu Smykowa Kopalnia.
  9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

  IV. SPOSÓB PŁATNOŚCI

  1. W sklepie internetowym SMYKOWA KOPALNIA płatności za towar można dokonywać w następujący sposób:

  a) przelewem na rachunek bankowy Sklepu: nr konta 04 1020 2137 0000 9402 0133 8144 prowadzony przez BANK PKO BP S.A. (w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia oraz imię i nazwisko),

  b) gotówką przy odbiorze towaru,

  c) przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PLATNOSCI.PL

  1. 2.  W przypadku wyboru formy przelew, towar będzie wysyłany po otrzymaniu  środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia.

  3.  W przypadku wyboru formy zapłaty on-line, towar będzie wysyłany po uzyskaniu autoryzacji operacji.

  4.  W przypadku wyboru formy pobranie – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia.

  5.  W przypadku płatności poprzez przelew bankowy lub on-line zamówienie zostanie anulowane, jeśli do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, pieniądze nie wpłyną na konto sprzedawcy.

  V. GWARANCJE 

  1.  Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte są dwuletnią gwarancją od chwili dostarczenia towaru do klienta.

  VI. ZWROTY (ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA WRAZ Z ZASADAMI POKRYWANIA KOSZTÓW ODESŁANIA PRZESYŁEK DO SPRZEDAJĄCEGO) 

  1. Klient ma prawo – zgodnie z Rozdziałem 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku oprawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkami określonymi w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. Ustawy) składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

  1. Przykładowy wzór stosownego formularza należy pobrać TUTAJ, wydrukować i wypełnić. Korzystanie z powyższego formularza nie jest obowiązkowe, przy czym z oświadczenia powinna wyraźnie wynikać wola odstąpieni od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie był używany ani nie został uszkodzony.
  3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji.
  4. Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres siedziby sprzedawcy na koszt zwracającego wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) koniecznie z dopiskiem SKLEP INTERNETOWY.
  5. Sprzedawca niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca nie zwraca rzeczywistych kosztów dostawy poniesionych przez kupującego, ale równowartość najniższych dostępnych kosztów dostawy.
  6. Środki finansowe za zwrócony towar Kupujący otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie,jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  9. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827).

  13. Adres do wysyłki wymienianych produktów:

        REN BUT Sp. z o.o.

        ul. Stroma 8

        59-500 Złotoryja

        dopisek: sklep internetowy

  VII. REKLAMACJE

  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) z załączonym opisem wady na adres: REN BUT Sp. z o.o., ul. Stroma 8, 59-500 Złotoryja z dopiskiem SKLEP INTERNETOWY ZWROT.
  2. W przypadku powstania wady w trakcie użytkowania prosimy o niezwłoczne wypełnienie formularza reklamacji. Można go pobrać TUTAJ
  3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu roku od jej wykrycia.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez nas i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres Sklepu. Reklamujący ma prawo żądać naprawy towaru lub jego wymiany na nowy, lub domagać się obniżenia ceny lub też odstąpić od umowy na warunkach przewidzianych w pkt. VI niniejszego Regulaminu jednakże wyłącznie jeżeli wada reklamowanego towaru jest istotna.
  5. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający – w razie uznania zasadności zgłoszonego roszczenia – stosownie do żądania reklamującego, spełni ciążący na nim obowiązek poprzez metody określone w pkt. VII ppkt 4 niniejszego Regulaminu.  
  6. Reklamacje obuwia rozpatrywane są zgodnie z art. 556 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

  VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

  1. Składając zamówienie Kupujący świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez właściciela Sklepu Smykowa Kopalnia przekazanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia i, jeśli wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach. Dane te nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.
  2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Smykowa Kopalnia nie będą udostępnione innym podmiotom. Są one gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania po zalogowaniu się do sklepu.
  4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym, w szczególności treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może zablokować dostęp do tych treści.
  5. Sklep dokłada wszelkich starań dotyczących ciągłego poszerzania funkcjonalności treści cyfrowych, a także bieżącego monitorowania obowiązujących u niego technicznych środków ich ochrony. Jakiekolwiek ewentualne przerwy w działaniu systemu sklepu (nieprawidłowego lub całkowitego) będą niezwłocznie eliminowane. Konsument w każdej chwili ma prawo zgłaszać swoje uwagi odnośnie funkcjonalności i działania systemu za pomocą zakładki „Kontakt” na stronie internetowej sklepu.
  6. Sklep oświadcza, iż witryna internetowa (w tym w szczególności zastosowane w niej systemy przeglądania oferty sklepu, składania zamówień i zamieszczonych informacji) są interoperacyjne (zgodne) z powszechnie występującymi platformami komputerów osobistych (w szczególności PC i Macintosh), a także stosowanych do ich obsługi systemów operacyjnych (odpowiednio Windows od wersji XP wzwyż oraz Mac iOS). 

   VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

  1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta powyższego regulaminu i zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim zasad.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności:
   • Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) oraz
   • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).
   • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422),
   • Uustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje względem Kupujących, którzy złożyli zamówienie w Sklepie począwszy od 25 grudnia 2014 roku.
  4. Do zamówień złożonych przed datą określoną w pkt. VII ppkt 3. stosuje się wcześniejszy Regulamin – obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 roku.

  Witryna stworzona na platformie